Vi har hatt stor pågang på byggetrinn 1, og vil publisere en liste over investorer innen kort tid. 
*Pris:
I tillegg til pris oppgitt på s. 1, tilkommer dokumentavgift basert på grunneiendommens verdi. For tiden 2,5 % av eiendommens verdi, samt kr. 585.- i tinglysningsgebyr for skjøte og kr. 585.- i tinglysningsgebyr for hver pantobligasjon som blir tinglyst på eiendommen.

**Forutsetninger for månedspris:
Forutsetter 5 % rente på lån, 25 % egenkapital og vil være reell kostnad etter fradrag for skatt og avskrivninger i år 1, samt at virksomheten er innenfor merverdiavgiftsområdet. Vil øke når rentekostnad og avskrivningsgrunnlag reduseres.


*Månedlig avgift til eierseksjonssameiet:
Det vil påløpe månedlige kostnader til eierseksjonssameiet til drift av eiendommen og felleseiet. Stipulert til kr. 600.- pr. seksjon pr. måned det første driftsåret.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram