Vi har hatt stor pågang på byggetrinn 1, og vil publisere en liste over investorer innen kort tid. 
*Pris:
I tillegg til pris oppgitt på s. 1, tilkommer dokumentavgift basert på grunneiendommens verdi. For tiden 2,5 % av eiendommens verdi, samt kr. 585.- i tinglysningsgebyr for skjøte og kr. 585.- i tinglysningsgebyr for hver pantobligasjon som blir tinglyst på eiendommen.


*Månedlig avgift til eierseksjonssameiet:
Det vil påløpe månedlige kostnader til eierseksjonssameiet til drift av eiendommen og felleseiet. Stipulert til kr. 600.- pr. seksjon pr. måned det første driftsåret.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram